Siz Hangi Renksiniz?

D.I.S.C Kişilik  Envanteri  

Tanım

 • Kişinin beyninin hangi lobunu kullandığını gösteren bilimsel bir profil belirleme aracı.
 • Dr. William Moulton Marston‘ın 1928 yılında yayınladığı “emotions of normal people” – “normal kişilerin duyguları” kitabına dayanıyor.

Yaşayan her birey kendine özel ve benzersizdir ve sınıflandırmalar bir bireyi özelinde tanımak ve algılamakta yeterli olamaz. Ancak sosyologlar genel eğilimler açısından kitleleri yorumlarken bazı sınıflandırmalar yaparlar ki bunlar genel üzerinde doğruya yakın bilgiler verir.
D.I.S.C kişilik envanteri de bu amaçla geliştirilmiş Amerika’da en yaygın biçimde kullanılan bir profil belirleme aracıdır. Bu bu teoriye göre insanlar temelde dört temel kişilik özelliğine yatkınlık gösteriyorlar. Bu yaklaşım, Dominance- Influence – Steadines- Comliance (Dominant –Etkileyici- Durağan/ İstikrarlı-Uyumlu)  olmak üzere  temel dört tip mizaç  üzerinde geliştirilmiş, 2 eksenli, 4 bölgeli bir diyagram üzerinde tanımlamış.

Untitled

 • Dominance – Kontrol, Güç, Kararlılık
 • Influence – Sosyal ilişkiler, İletişim
 • Steadiness – Sabır, Sebat, Denge
 • Conscientiousness  –Ciddi,  Strateji, Organizasyon

Özel hayatımızda ve iş hayatımızda başarının yolu insanları doğru anlamak ve  iletişim kurmaktan geçer. D.I.S.C yöntemi çalışma arkadaşlarınızı hangi renkten olduğunu bilmek onlarla daha kolay ve hızlı bir iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Genel olarak bu yöntem işe alımlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Mizaç; bir kişinin o işe uygunluğunu ve daha sonrasında da başarısının devamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Siz Hangi Renksiniz?

disc_type_chart1

KIRMIZI

Genellikle dominant kişiklik olarak tanımlanır. İşlerin kendi yöntemleri ile hemen yapılmasını isterler. Disiplinsizliğe, başıboş tavırlara toleransı yoktur. Başarısızlıktan çok korkarlar ve engeller karşısında savaşçı bir tutum sergilerler. Rekabeti seven, güçlü, sorgulayızı, dobra, hedef odaklı, aceleci ve başarı odaklı kişikliklerdir.

İletişim sırasında, olaylar ve kişiler kendi standartlarına uymadığında eleştiricidir. Bazen dikkat etmeyerek incitici olur, düşündüğünü doğrudan söyler, sahnede olmayı sever, başrol ister, “ben”, “biz” den öncedir. Çalışırken sabırsızdır, huysuz olabilir, yönetmek ve kontrol etmek ister, hedefe/başarıya ulaşmak için kuralları atlayabilir, zor işlerden yılmaz, kaçmaz, işi başlatan olur, devamlı yeni hareket arar, detaylardan hoşlanmaz, değişik ortamlara çabuk adapte olabilir.

Yetki, güç, unvan, ödül, direkt cevaplar, dolaysızlık, neden’i bilmek, başarmak, başarılarının görülmesi, yeni ve değişik işlerle heyecanlanmak, yükselebilme şansı, övülmek, sahnede olmak motive eder. Sonuç odaklıdır, hızlı karar alır, kuralları ortamı sorgular, yetki kullanır, zor durumları idare eder, problem çözer, iyi bir organizatördür takımı yönlendirir, sorumluluk sahibidir, zamanında işi teslim etmek ister. Statükoyu sorgular, gerekli gördüğü yerde değiştirmeye çalışır, yenilikçidir, yeni yöntemler yeni yollar arar, bulur, dener. Kendini geliştirmek ister. Daha fazla kendi haline bırakılmalıdır Arkada kalmaktan, inisiyatifi kaybetmekten rahatsız olurlar. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek isterler, otoriteye karşı gelmeyi severler, zaman zaman tartışmacı olabilirler, detay işlerle ilgilenmek istemezler.

SARI

Arkadaş canlısı sosyal kişiliklerdir. İz Bırakan, iletişimcidir, insanlarla olmak ister, stratejik düşünür, sezgisel ve deneysel, dışa dönüktür. Olumlu ortamda, diğerlerini olumlu davranışa çekmek için olumlu davranışı benimser. “İkna edicidir, kararları “sevdim”, “sevmedim” ile şekillenir. Beğenilmek, sevilmek ister. Etkileyicidir, ikna edicidir, arkadaş canlısıdır, konuşkandır, rahat iletişim kurar, yapıcıdır, iyimserdir, insan odaklıdır, eğlencelidir. Duygusaldır, duygularına göre karar verir. Yardımseverdir. Beğenilmek ister, hareketlidir, bonkördür, güvenir (kendisine de, başkalarına da), motive edicidir.

İletişim sırasında çok rahat ve beceriklidirler, yeni kişilerle kolayca tanışır ve hemen kaynaşırlar, ortamın olumluluğunu korumaya odaklıdırlar, herkese hak verebilirler (sen de haklısın). Beğenilmemek kaygısı ile tartışmadan kaçınabilir, ama kendi fikrine ikna etmekten geri durmaz, çok konuşabilirler. Çalışırken insan ilişkilerinin önde olduğu işlerde başarılıdır, iyi bir takım çalışanıdır, yardımseverdir, bazen, ilişkileri olumlu tutmak için zaman ve hedeflerde sapmalara önem vermez, kararlarını içgüdüsel ve duygusal olarak verir.

Çevresindekileri istenen doğrultuda motive etmekte beceriklidir. Ortamın olumluluğunu korumak için astlarını disipline etmekte zorlanabilir. Popülerlik, kabul görme, sevildiğini hissetme, iletişim serbestliği, olumlu çalışma ortamı, hiyerarşinin olmaması, demokratik yönetici, ürüne, hizmete, firmaya duyduğu güven, önemli kişilerle tanışma, yakınlık motive eder. Problem çözücüdür, takım içinde arabulucudur, ortamı yumuşatır, takımın sosyalliğini birbirine bağımlılığını arttırır. Başkaları tarafından beğenilmemek, reddedilmekten rahatsız olurlar. İnsanlarla olan ilişkilere verdiği ağırlık yüzünden işe odaklanma sorunu yaşayabilirler. Çok fazla mimik kullanırlar. Masa başı detay hesap veya konsantrasyon gerektiren işlerden çabuk sıkılırlar.

YEŞİL

Sadık, stratejik, planlamacı, barış ister, organize, operasyonel, muhafazakar, içe dönüktür. Olumlu ortamda, statünün devamı için tutarlı ve sadık davranışı benimser İstikrarlıdır, destekleyicidir, İyi bir dinleyicidir, çok sabırlıdır, sadık ve uyumludur, güvenilebilir, bilinçlidir, yakındır, ısrarcıdır, iyi dinleyicidir, sevecen ve şefkatlidir, statükocudur. Takıma uyumludur, arkadaş canlısıdır, küçük gruplarda sıkı dostluklar kurar. Kolay kızmaz, yatıştırıcı ve sakinleştiricidir ama kindar olabilir. Ani değişiklik sevmez, rutine dayanıklıdır, ailesi çok önemlidir.

İletişim sırasında arkadaş canlısı ve uyumludur. Hislerini belli etmez, kontrollüdür. Dürüstlüğe önem verir. Sürprizlerden hoşlanmaz, alıngan ve kuruntulu davranabilir, hassas ve kırılgan olabilir. Dost kabul ettiklerine karşı yardımseverdir, çok iyi bir dinleyicidir, yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Çalışırken sabırlıdır, rutin işlerden sıkılmaz. Destekleyicidir, iyi bir takım üyesidir. Değişimlerden hoşlanmaz, değişime güvenmek ve ikna edilmek ister. Sistemi çok iyi bilir ve uygular. İşi ile ilgili gerekli şeyleri çabuk öğrenir ve benimser; aynen uygular, atlamaz, geliştirir. Bir konuda uzmanlaşmaya çok yatkındır. Hizmet ve destek birimlerinde çok başarılıdır. Çalıştığı yere güvenmek ister. Güvenilir ve tutarlı ortam, mutlu ev ve iş yaşantısı, adım adım sorumluluk verilmesi (alışmak), sunduğu hizmete, işine saygı duyulması, uzmanlık alanı dışında iş verilmemesi, her aşamada aferin denmesi, değişimlerde zaman verilmesi motive eder.

Takım adamıdır, takım içinde samimi tavırlarıyla uzlaşma ortamını kuvvetlendirir. Statükonun korunması, kuralların belli olması, samimi ortam, takdir edilmek, çatışma ve tartışmadan uzak çalışmak ister. Kendi yaptıklarının grup içine faydalı olduğunu görebilirse motive olur. Kendisiyle aynı becerideki ve uzmanlıkta kişilerle, samimi ortamda çalıştırılmalı, görev tanımı verilmeli, yaratıcılığı cesaretlendirmelidir. Güvenin, güvencenin yitirilmesinden rahatsız olurlar. Ortamın değişmesine direnç gösterir, kincidir, yapılanları unutmaz, önceliklerini belirlemekte zorluk yaşayabilir, eleştirilmekten hoşlanmaz.

MAVİ

Ciddi, diplomatik, kurallara bağlı, analiz eden, mantıksal, içe dönük “Kurallara ve düzene uyumludur, çatışmayı sevmez, mükemmeliyetçidir, teknik ve analitiktir, uyumludur, dikkatlidir, sistemlidir, kurallara bağlıdır, mantıklıdır, kolay güvenmez, kabul, onay ister, tekrar tekrar sorar, geri planda kalmak ister, tedbirlidir, tutucu davranabilir, çatışma sevmez, kabullenir, yanlış yapmaktan çekinir, kararı başkasına bırakır.”

İletişim sırasında; uyumludur, sorunlu ortamda, yanlış yapmaktan kaçan davranışı benimser ve çatışmaları sevmez. Hiç kimseyle ters düşmek istemez. İçine kapalıdır, düşündüklerini söylemez. Sorunlu kişilerden, yüzleşmelerden ve problemli ortamlardan kaçar. Sadece kurallara uyulmasını sağlamak için çatışabilir, kurallar hep öndedir. Hata bulucudur. Rüzgârın nereden estiğini görmeden harekete geçmez, karar vermez.

Çalışırken kuralların, yetkilerin ve sorumlulukların belirgin olması, denenmiş başarılı yöntemlerin olması motive eder. Eleştirilmekten rahatsız olurlar. İlişkilerinde ve yaptığı işlerde kesin kurallar koyar. Mevcut prosedürlerin dışına çıkmak istemez. Detaylar içinde boğulabilirler. Duygularını dışarı göstermekte zorlanır. Tartışmak yerine içine atabilir.

Genel Davranış Eğilimleri

Eğilimler

Dominant

Etkileyici

İstikrarlı

Uyumlu

Empati Yeteneği

X

X

Bağımsız

X

X

Enerjik ve meşgul

X

X

Yaratıcı, büyük resimi görme, geleceğe odaklanma

X

X

İstikrarlı ve öngörülü

X

X

Değişim

X

X

Organizasyon

X

X

Sonuç

D.I.S.C Yöntemi ile insanları anladınız ve sınıflandırma yaptınız, önemli olan bundan sonra onlara nasıl davranmanız gerektiğini belirlemek!!

Kırmızılarla (Dominant)

 • Çatışmayı önlemek için belirli bir saygı çerçevesinde ilişiki kurun
 • İnsanlar yerine sonuçlara ve fikirlere odaklanın
 • Argümanlarınızı kanıtlarla destekleyin
 • Sonuç odaklı ve hızlı olun
 • “Ne” değil “Nasıl” diye sorun
 • Başarıya ulaşmak için problemleri nasıl aşacağınızı tartışın

Sarılarla (Etkili)

 • İlişki kurmaya çalışın ve  onlarla dost olun
 • İyi bir dinleyici olun
 • Fikirlerini eyleme dönüştürme konusunda önerilerde bulunun
 • Ayrıntılar üzerinde çok zaman harcamayın
 • İş takibi konusunda destek olun
 • Başarılarını taktir edin

Mavilerle (İstikrarlı)

 • İlgili olun
 • İyi bir çalışma ortamı hazırlayın
 • Değişime ayak uydurmaları için onlara zaman verin
 • Hedeflerini açıkça belirleyin ve destekleyin
 • Aceleden ve baskıdan kaçının
 • Yeni fikirler konusunda temkinli olun

Yeşillerle (Uyumlu)

 • Zamanına  onları uyarın ve sürprizlerden kaçının
 • Hazırlıklı olun doğaçlama yapmayın
 • Doğru ve mantıklı olun, net veriler kullanın
 • İşlerin büyük resmin içinde nasıl göründüğünü gösterin
 • Diplomatik olun
 • Açık ve gerçekçi olun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: