Lüks Sektörde e-ticaret Uygulamaları

  • E-ticaret satışları her yıl çift haneli rakamlarla büyümeye devam ediyor.
  • Bu büyümede Asya önemli rol oynayacak.
  • Avrupa’da e-ticaret satışları her yıl ortalama    %10 artarak 2015 yılında 133 milyar $’a ulaşması;  Asya’nın da pastadaki payını ciddi biçimde artıracağı öngörülüyor.

Untitled

   E-Ticaret  ve  “Lüks Alışveriş Deneyimi” Çelişkisi ve Lüks Sanal Mağazalar

Özellikle geleneksel yaklaşımlarda birkaç yıl öncesine kadar  “e-ticaret” bir satış kanalı olarak algılanmıyordu.  Lüks tüketimin en ayırt edici özelliği müşterinin duygularına hitap etmek;  alışveriş sırasında, mekanın atmosferi ile  başlayan   yüz yüze  iletişim,  ürünle temas gibi sunumlarla müşteriye gerçek “Duygusal Deneyim”  yaşatmaktır. Online alışverişte ise bu sunumların hiçbiri kullanılamayacağı için e-ticaret lüks sektör için çok geçerli bir kar merkezi değildi…

 

Bu yazının devamını oku

Scor Referans Modelinin Kapsamı

SCOR modeli tedarikçinin tedarikçisinden, müşterinin müşterisine kadar uzanan yönetim  stratejisi, malzeme, bilgi ve is akışlarının eslik ettiği Plan (Plan), Tedarik (Source), Yapım (Make), Taşıma (Deliver) ve Geri Dönüş (Return) olmak üzere bes ayrı entegre yönetim süreçleri üzerine kurulmustur.

Bu yazının devamını oku

Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisi

Kamçı Etkisi (bullwhip effect)  bir tedarik zincirinde son tüketiciden üreticilere doğru gidildiğinde talebin varyansının giderek artması durumudur. Son zamanlarda tedarik zinciri yöneticileri nihai tüketici talebinde büyük dalgalanmalar gözlemlememelerine rağmen, tüm tedarik zinciri boyunca sipariş miktarlarında ve stok seviyelerinde büyük dalgalanmalar gözlemlemişlerdir. Son tüketiciye olan satışlar günden günden çok fazla değişmese de perakendecinin toptancıya, toptancının dağıtıcıya, dağıtıcının üreticiye geçtiği siparişlerin miktarı ve siparişler arası geçen süre üreticiye doğru gidildikçe artmaktadır. Bunun sonucu olarak tedarik zinciri öğelerinin talepleri karşılamak için tuttukları stok miktarı zaman içinde büyük dalgalanmalar oluşmaktadır.

Perakende  sektöründe tedarikçiler kamçı etkisini minimize etmek için sipariş odaklı bir iletişimden; planlama, tahminleme ve ikmal odaklı bir iletişime geçmiş böylelikle daha eşgüdümlü ve daha verimli bir çalışma sonucunda müşterilere daha iyi hizmet vermeye başlamışlardır. Bu alanda yapılan çalışmalar CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) Türkçe’deki tanımıyla “Planlama, Tahminleme ve İkmal İşbirliği” başlığı adı altında toplanmaktadır.  

Planlama, Tahminleme ve İkmal İşbirliği 

İkmal konusunda en oturmuş uygulamalardan biri tedarikçi yönetimli stok (vendor managed inventory). Geleneksel süreç, perakendecinin tedarikçiye sipariş vermesi ve tedarikçinin bu siparişlere dayanarak dağıtım merkezlerine mal yollamasıydı. Bu sipariş odaklı uygulamanin yarattığı problemler (örnek: bullwhip effect) artık çok detaylı olarak belgelenmiş durumda. Bu problemleri azaltmanın bir yolu stok görünürlüğünü arttırmak. Tedarikçi yönetimli stok uygulamasında, perakendecinin veri tabanındaki stok düzeyi bilgileri (dağıtım merkezi düzeyinde) tedarikçiye açılıyor. Daha sonra, birlikte belirlenen belli parametreler zarfinda tedarikçi mal ikmalinden sorumlu oluyor. Bu şekilde bullwhip effect azalırken – ki bu her iki tarafın da yararına – perakendecinin sipariş konusundaki iş yükü hafifliyor.

İkmal konusundaki bu çalışmalar daha çok süregelen satışlarda yoğunlaşırken, planlama alanındaki işbirliği çalışmaları daha çok promosyon boyutlu. Genellikle perakendeciler promosyon takvimini aylar öncesinden geliştirirken, bu bilgi tedarikçilere ancak promosyondan bir kaç hafta önce sipariş şeklinde yansıyor. Bunun sonucunda tedarikçide kapasite yetersizliği, fazla mesai ya da dış kaynağa yönelme gibi maliyet artışına ya da perakendecide mal yokluğuna sebep olan problemler sık sık görülebiliyor. Bu sebeple promosyon takvimini ve olası sipariş hacmini daha önceden tedarikçiye iletmek her iki tarafı karlılık artışına götürüyor.

Satış Tahmini İşbirliği

Satış tahmini işbirliği ise her iki tarafın ürün talebi hakkındaki bilgilerinden yararlanmaya yönelik bir süreç. Mesela, perakendeci yerel şartlar, mağazadaki diğer ürünler, geçmiş satışlar konusunda daha bilgiliyken, tedarikçi demografik değişimler, ürünün ülke genelinde satış hızı, planlanmış reklam kampanyaları konusunda daha bilgili. Bu bilgilerden faydalanmak icin perakendecinin ve tedarikçinin ayrı ayrı yaptıkları satış tahminleri karşılaştırılıyor. Eğer aradaki fark büyük ise iki taraf bir araya gelip satış tahminini hangi verilere dayanarak yaptıklarını tartışarak daha sağlıklı bir satış tahminine varıyorlar.

Kategori İşletmesi

Bugün gündemde olan bir başka işbirliği alanı kategori işletmesi. Perakende sektöründe kategori, benzer ya da birbiriyle ilişkili ürünlerin tamamına verilen isim. Örnek olarak ev temizlik malzemeleri, kozmetik, içecekler, bakkaliye vs. gibi kategorileri sayabiliriz. Perakende sektöründeki değişimlerden biri perakendecilerin marka odaklı işletme ve karlılık hesabından kategori odaklı işletme ve karlılık hesabına geçmeleri. Tedarikçiyle işbirliği ise artık marka bazından kategori bazına kaymış durumda. Giderek artan bir uygulama kategori kaptanı denen bir uygulama. Bu uygulamaya gore, kategori işletmesinden o kategoride satış yapan şirketlerden birisi sorumlu oluyor. Bu şekilde birçok kategoride binlerce ürün satan perakendecinin her kategoriye ayıramadığı boyutta kaynağı tedarikçi sağlıyor. Amaç tedarikçinin ürün ve müşteri konusundaki bilgilerini kullanarak bütün kategorinin satışını arttırmak, ve bu şekilde hem müşteriye, hem perakendeciye hem de tedarikçiye fayda sağlamak.

Hazır Giyim Perakendesinde Ana ve Alt Süreçler

Bu yazının devamını oku