Tedarik Zinciri Referans Modeli (Scor) Nedir?

           (SCOR-Supply Chain Operations Reference)

 Tedarik Zinciri Yönetimi,  farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde çok şirketin yer aldığı  uluslararası bir yönetim modelidir. Sürecin işleyişi sırasında, şirketler arası uzaklıklar, kültürel farklılıklar, işleyiş sırasında sürecin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple uluslararası boyutta uygulanabilir standart bir iş modeline ihtiyaç doğmuştur. Bu yazının devamını oku

Reklamlar

Scor Referans Modelinin Kapsamı

SCOR modeli tedarikçinin tedarikçisinden, müşterinin müşterisine kadar uzanan yönetim  stratejisi, malzeme, bilgi ve is akışlarının eslik ettiği Plan (Plan), Tedarik (Source), Yapım (Make), Taşıma (Deliver) ve Geri Dönüş (Return) olmak üzere bes ayrı entegre yönetim süreçleri üzerine kurulmustur.

Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri 1. Seviye (Üst Seviye)

Model Seviyeleri

SCOR Modeli süreçleri seviyeler itibari ile basit ve sistematik bazda alt süreçlere

ayrıştırır; buradaki amaç tedarik zinciri ortakları arasında ortak bir haberleşme dili sağlamaktır. Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri -2. Seviye (Konfigürasyon Seviyesi)

2.Seviyede süreç elemanları belirli düzen esasında islere ayrıştırılır. İsletmeler tedarik zincirleri için seçtikleri düzene (konfigürasyon) boyunca uygulama stratejilerini geliştirirler. Bu seviyedeki süreçler SCOR süreç tipleri tarafından daha ayrıntılı tanımlanabilir. SCOR modelinde kullanılan SCOR süreç tipleri tanımları ve özellikleri asagıda verilmiştir. Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri-Seviye 3 (Süreçleri Ayrıştırma)

Seviye 2’de belirlenen her bir süreç kategorisinin detaylı eleman bilgilerinin oluşturulduğu evredir. Bir isletmenin seçtiği pazarlarda başarılı rekabet etme yeteneğini tanımlamaktadır ve asağıdakilerden oluşmaktadır: Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri- Seviye 4 ve Altı Süreç Elemanlarını Ayrıştırma)

Seviye 3 süreç elemanına ait hiyerarsik görevlerin ayrıstırıldıgı seviyedir. İşletmeler belirli tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını bu seviyede uygulamaktadırlar. Seviye 4,  rekabetçi avantajlara ulasacak ve degişen is koşullarını
benimseyecek uygulamaları tanımlamaktadır. Seviye 4 ve altı seviyeleri SCOR Modeli kapsamına girmemektedir. Çünkü, Seviye 3’e kadar Standart SCOR tanımlamaları yer alırken, Seviye 4 ve altı seviyelerde isletmeye has tanımlara yer
verilmektedir

Tedarik Zinciri Modelinde Finansal ve Çevresel Faktörler

Tedarik Zinciri Neden Önemlidir?

Tedarik Zinciri Yönetimi doğru  ürünün doğru zamanda tedarikine, doğru miktarda üretimine ve doğru lokasyona ulaştırılmasına odaklanır;  zincirin tüm halkalarında, rekabet avantajı sağlayacak ve katma değer yaratacak  süreçleri geliştirmeyi hedefler.

Küresel rekabette “Zaman” en etkin rekabet silahlardan biridir; ancak tek başına yeterli değildir.

Kuruluşların, pazarın nabzını tutan ve ihtiyaçlar karşısında hemen manevra yapabilecek çeviklikte olması gerekir. Çeviklik örgütün tüm süreçlerini kapsayan esnek ve hızlı iş yapma yeteneğidir.

 Müşterinin aradığı bir ürüne,  doğru zamanda, istediği kalitede, istediği yerde ulaşabilmesi ancak iyi kurgulanmış bir “Tedarik Zinciri Yönetimi” ile mümkündür.  Başka bir deyişle bir Tedarik Zinciri Yönetimi, organizasyonların performansını önemli ölçüde etkilemektedir.

 Son yıllarda özellikle Perakende, hazır giyim,  tekstil ve lojistik  sektörlerinde ki rekabetin firmalar arasında değil  tedarik zincirleri arasında olması beklenmektedir. Bu yazının devamını oku

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

 Tedarik Zinciri,  tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendecilerin oluşturduğu bir ağdır.

 Tedarik Zinciri Yönetimi ise, hammadde temininden üretime ve dağıtımla son müşteriye kadar bir malın ulaşabilmesi için bu süreçte yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasında malzeme/ürün, para ve bilginin yönetimidir.

 

Walmart Tedarik Zinciri Modeli