Tedarik Zinciri Referans Modeli (Scor) Nedir?

           (SCOR-Supply Chain Operations Reference)

 Tedarik Zinciri Yönetimi,  farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde çok şirketin yer aldığı  uluslararası bir yönetim modelidir. Sürecin işleyişi sırasında, şirketler arası uzaklıklar, kültürel farklılıklar, işleyiş sırasında sürecin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple uluslararası boyutta uygulanabilir standart bir iş modeline ihtiyaç doğmuştur. Bu yazının devamını oku

Scor Referans Modelinin Kapsamı

SCOR modeli tedarikçinin tedarikçisinden, müşterinin müşterisine kadar uzanan yönetim  stratejisi, malzeme, bilgi ve is akışlarının eslik ettiği Plan (Plan), Tedarik (Source), Yapım (Make), Taşıma (Deliver) ve Geri Dönüş (Return) olmak üzere bes ayrı entegre yönetim süreçleri üzerine kurulmustur.

Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri -2. Seviye (Konfigürasyon Seviyesi)

2.Seviyede süreç elemanları belirli düzen esasında islere ayrıştırılır. İsletmeler tedarik zincirleri için seçtikleri düzene (konfigürasyon) boyunca uygulama stratejilerini geliştirirler. Bu seviyedeki süreçler SCOR süreç tipleri tarafından daha ayrıntılı tanımlanabilir. SCOR modelinde kullanılan SCOR süreç tipleri tanımları ve özellikleri asagıda verilmiştir. Bu yazının devamını oku