Misyon ve Vizyon

Misyon  örgütün kimliği ve varlık nedenidir”.

Daha çok bir duygu ifade eder, örgütün başkaları tarafından nasıl algılandığı konusu en çok misyon ifadesinde gizlidir.  Bu sebeple misyon; kuruluşu diğerlerinden  ayırt etmeye yarayacak bir özelliği anlatır.

“Vizyon kuruluşun geleceğe bakışıdır.”

Vizyon ise örgütün  gelecekte, nerede olmayı arzu ettiğini gösterir. Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NE olmasını istiyorsunuz? Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NEREDE olmasını istiyorsunuz? Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NELER YAPMASINI istiyorsunuz? Sorularına cevap arar.

Misyon ve Vizyon çoğu zaman birbirine karıştırılır, misyon daha çok bir duyguyu ifade ederken vizyon geleceği gösterir. Misyon bugünü yansıtır,  vizyon ise geleceğe bakıştır;  yarını gösterir. Misyon söylemi ile müşterilere hitap eder, vizyon ise daha çok çalışanlar için ilham vericidir.

 

İyi Tanımlanmış bir Misyon Aşağıdaki Özelliklere Sahiptir

1.Çalışanları motive eder.

  1. Kuruma aittir, özgüdür.

3.Net ve çarpıcı ifade edilir.

4.Ulaşılamaz, uzun vadelidir.

6.Nicelikle değil, nitelikle ilgilidir.

7.Misyon kurumun içine değil, dışına yöneliktir.

8.Paylaşılan, kuruluşun ortak değer ve inançlarıdır

Güçlü bir vizyon şu özelliklere sahiptir:

1.İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.

2.Çekicidir;  çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.

3.Kısa ve akılda kalıcıdır.

4.İlham verici ve iddialıdır.

5.Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

6.Vizyon zorlayıcıdır, çetindir:

7.Vizyon organizasyonun kimsede olmayan eşsiz  yanlarını ve yetkinliklerini, neleri temsil ettiğini ve neler yapabileceğini yansıtır.

8.Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır

 

 

Kaynak: http://www.demetekin.com.tr