Modern Yönetim Kuramında Sistem Yaklaşımı

 

2. dünya savaşı yıllarından itibaren yönetim konularının ele alınışında yeni bir yaklaşım hakim olmaya başlamıştır. ‘ Sistem Yaklaşımı’ olarak bilinen bu yeni düşünce tarzı biyolog Von Bertalanffy’ nin 1920’ lerde başlattığı ‘Genel Sistem Teorisi’ nden kaynaklanmaktadır. 

Genel sistem teorisi daha çok biyolojide ve sibernetik alanında geliştirilmişse de , sosyal gruplaşma ve örgütlere uygulama yönünde çeşitli çalışmalara konu olmuştur.  Modern organizasyon teorisi ve genel sistem teorisi , sistemi oluşturan parçalar, bu parçaların sistem içi ve dışındaki hareketleri, sistemin içinde bulunduğu çevreyle karşılıklı etkileşimler,i, kendi aralarındaki etkileşimleri ve sistemin genel büyüme ve istikrar sağlama problemleri üzerinde odaklanmıştır. Ancak modern organizasyon teorisi temelde insan sistemini incelemesi açısından genel sistem teorisinden ayrılmaktadır.  Bu yazının devamını oku

Reklamlar