R.A.C.I Matriksi

R.A.C.I Matriksi Nedir?

R.A.C.I Matriksi  6 Sigma proje yönetiminde kullanılan metodolojilerden biridir; ancak 6 Sigma’nın uygulanmadığı  bir çok kurum  bu metodolojiyi  çalışanların görev tanımlarını oluşturulmasında,  rol/sorumluluk/ yetki alanlarının belirlenmesinde etkin olarak kullanmaktadır.

Süreç odaklı tüm uygulamalarda  iyi tasarlanmış verimli süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Ancak bunun yanında bir sürecin iyi işleyebilmesi için süreçte yer alan her adımda kişilerin rollerinin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. R.A.C.I matriksi bu amaçla oluşturulmuş  , süreçlerdeki kişilerin sorumluluklarının, rollerinin ve bilgi akışının  tanımlandığı bir uygulamadır.

R.A.C.IRACI

(R) Responsible (Yetkili) – İşi yapar
(A) Accountable  (Hesap verir) – Ana sorumlu
(C) Consulted (Danışılan) – Girdi sağlar
(I) Informed (Bilgilendirilen) – Bilgi Akış Bu yazının devamını oku