Tedarik Zinciri Referans Modeli (Scor) Nedir?

           (SCOR-Supply Chain Operations Reference)

 Tedarik Zinciri Yönetimi,  farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde çok şirketin yer aldığı  uluslararası bir yönetim modelidir. Sürecin işleyişi sırasında, şirketler arası uzaklıklar, kültürel farklılıklar, işleyiş sırasında sürecin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple uluslararası boyutta uygulanabilir standart bir iş modeline ihtiyaç doğmuştur. Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri -2. Seviye (Konfigürasyon Seviyesi)

2.Seviyede süreç elemanları belirli düzen esasında islere ayrıştırılır. İsletmeler tedarik zincirleri için seçtikleri düzene (konfigürasyon) boyunca uygulama stratejilerini geliştirirler. Bu seviyedeki süreçler SCOR süreç tipleri tarafından daha ayrıntılı tanımlanabilir. SCOR modelinde kullanılan SCOR süreç tipleri tanımları ve özellikleri asagıda verilmiştir. Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri-Seviye 3 (Süreçleri Ayrıştırma)

Seviye 2’de belirlenen her bir süreç kategorisinin detaylı eleman bilgilerinin oluşturulduğu evredir. Bir isletmenin seçtiği pazarlarda başarılı rekabet etme yeteneğini tanımlamaktadır ve asağıdakilerden oluşmaktadır: Bu yazının devamını oku

Scor Model Seviyeleri- Seviye 4 ve Altı Süreç Elemanlarını Ayrıştırma)

Seviye 3 süreç elemanına ait hiyerarsik görevlerin ayrıstırıldıgı seviyedir. İşletmeler belirli tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını bu seviyede uygulamaktadırlar. Seviye 4,  rekabetçi avantajlara ulasacak ve degişen is koşullarını
benimseyecek uygulamaları tanımlamaktadır. Seviye 4 ve altı seviyeleri SCOR Modeli kapsamına girmemektedir. Çünkü, Seviye 3’e kadar Standart SCOR tanımlamaları yer alırken, Seviye 4 ve altı seviyelerde isletmeye has tanımlara yer
verilmektedir