Strateji Evi Nedir?

 

Strateji Evi, stratejik planlamanın temelini oluşturan bir yaklaşımdır. Şirketin strateji haritası öncesinden de stratejik temaların belirlenmesi gerekir.Başka bir açıdan bakarsak öncelikle stratejik temaların belirlenmesi, bu temalar ve 4 boyut üzerinde strateji haritasının inşa edilmesi gerekir.

Strateji evi, BSC boyutları, temalar ve stratejik hedeflerin görsel olarak temsil edildiği bir yaklaşımdır. Evin çatı kısmı misyon ve vizyonu; Balanced Scorecard boyutları evinin zeminini, stratejik temalar ise evin duvarlarıdır.

Mevcut durum analizini doğru yapar ve stratejik hedeflerimizi de doğru temalar üzerine oturtursak strateji evimizde o ölçüde  sağlam olur.Ana vizyona giderken o vizyona ulaşılmak için birçok başarı alanında  gerekli stratejik girişimlerin yürütülmesi gerekir;  eksik temalarla kurgulanan  stratejik plan tıpkı bir evin taşıyıcı duvarlarının eksik olması gibi eksik kalacaktır.

Birçok şirket/kuruluşta benzer temalar kullanılır, en sık kullanılan temalar, operasyonel mükemmellik, müşteri hizmetleri, üründe liderlik, sürdürülebilirlik, hizmette mükemmellik temalardır.

Stratejik temalar bize doğru konulara yoğunlaşmayı sağlar, sade, kolay anlaşılır, öncelikleri doğru belirlenmiş bir plan oluşturmamıza yardımcı olur.

Kaynak: demetekin.com.tr